Обявления

27.06.2022
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ Написано на 27 Юни 2022 г.   На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 184, ал. 4, пр.1 от ЗДвП и във връзка с писмо с Рег. № УРИ 344000-1305/10.06.2022 г. на Районно управление - Сливница до МКБППМН - Община Долна Митрополия е наложено административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния Мариян Пачев Иванов от  гр. Тръстеник, общ....

24.06.2022
Инвестиционно предложение "Модернизация на кравеферма и дейност по отглеждане на 130 бр. крави - свободно боксово" в ПИ № 67012.857.24, местността "Талов пласт" , с. Славовица, община Долна МитрополияИнвестиционно предложение Приложение № 2