Стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на ЗСУ

Дата на публикуване: 29.01.2021 09:56

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“.

ИНФОРМАЦИЯ за проведено обучение на тема "  Оказване на първа помощ" на служителите на ССУ "Асистентска подкрепа" община Долна Митрополия

ИНФОРМАЦИЯЗА ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗА 2022 Г.

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. АВГУСТ  2022  Г.


СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. МАЙ 2022

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. АПРИЛ 2022

 

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. МАРТ 2022

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“.

 

Резултати от извършен подбор и избрани за назначаване кандидати за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ - 24.02.2022г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“
 

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  ЗА 2021 Г.

 
Резултати от извършен подбор и избрани за назначаване кандидати

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“. - 20.04.2021г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ - 09.03.2021г.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“.
Декларация - приложение 2
Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”


 

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - ПОТРЕБИТЕЛИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АСИСТЕНТИ

 


Наименование Брой тегления
Протокол от 12.2022.pdf 38 Изтегли документ с име "Протокол от 12.2022.pdf"
Инфо обуч.31.10.22.pdf 58 Изтегли документ с име "Инфо обуч.31.10.22.pdf"
Информация ССУ 2022.pdf 74 Изтегли документ с име "Информация ССУ 2022.pdf"
м.август 2022 г..pdf 74 Изтегли документ с име "м.август 2022 г..pdf"
м. май 2022 г..pdf 232 Изтегли документ с име "м. май 2022 г..pdf"
м. април2022 г..pdf 240 Изтегли документ с име "м. април2022 г..pdf"
Протокол от 03.2022 –за сайта.pdf 244 Изтегли документ с име "Протокол от 03.2022 –за сайта.pdf"
Списък потребители м. март2022 г..pdf 257 Изтегли документ с име "Списък потребители м. март2022 г..pdf"
Протокол от 24.02.2022.pdf 298 Изтегли документ с име "Протокол от 24.02.2022.pdf"
Информация за СУ АП.pdf 288 Изтегли документ с име "Информация за СУ АП.pdf"
Списък на потребителите 2021.pdf 305 Изтегли документ с име "Списък на потребителите 2021.pdf"
Протокол от 26.01.2022 –за сайта.pdf 248 Изтегли документ с име "Протокол от 26.01.2022 –за сайта.pdf"
декларация ДСП.docx 235 Изтегли документ с име "декларация ДСП.docx"
Дек. до ДСП.pdf 231 Изтегли документ с име "Дек. до ДСП.pdf"
Pr- 1-zaqvlenie - deklaracia potrebiteli – DM – Копие.docx 292 Изтегли документ с име "Pr- 1-zaqvlenie - deklaracia potrebiteli – DM – Копие.docx"
Списък на потребителите.pdf 314 Изтегли документ с име "Списък на потребителите.pdf"
подбор СА 20.04.2021.pdf 359 Изтегли документ с име "подбор СА 20.04.2021.pdf"
подбор СА 09.03.2021.pdf 391 Изтегли документ с име "подбор СА 09.03.2021.pdf"
списък потребители 01.05.2021.pdf 298 Изтегли документ с име "списък потребители 01.05.2021.pdf"
Асистентска подкрепа -одобрени потребители.pdf 365 Изтегли документ с име "Асистентска подкрепа -одобрени потребители.pdf"
Асистентска подкрепа - одобрени СА.pdf 401 Изтегли документ с име "Асистентска подкрепа - одобрени СА.pdf"
Pr- 4- obqva-potrebiteli _ DM.docx 455 Изтегли документ с име "Pr- 4- obqva-potrebiteli _ DM.docx"