Вакантни длъжности


20.06.2022
Със заповед № ОХ-571/14.06.2022г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани. Кандидатите следва да подадат заявление до началника на НВУ „Васил Левски”- Велико Търново до 05.07.2022г.   За подробна информация, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия, офис за военен отчет. На същото място ще получите и необходимите документи както...

13.06.2022
Със заповед № ЗРД-409/03.06.2022г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в страната или в чужбина, във военни формирования в София, Банкя и Горна Малина. Кандидатите следва да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие по постоянен адрес на местоживеене до 08.07.2022 г. Конкурсът включва...

23.03.2022
Със заповед № РД-02-388/21.03.2022г. на началника на НВУ са обявени две войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина. Кандидатите следва да подадат заявление до началника на НВУ, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 29.04.2022г.   За информация относно обявените длъжности,  може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия – офис...

09.03.2022
Със заповед № РД-118/24.02.2022г. на командира но Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част- военно формирование 54800-гр.София. Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 21.04.2022 г. Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа...

07.03.2022
Разкрита е процедура по обявяване на длъжности за матроси, във военни формирования от състава на ВМС. Кандидатите следва да подадат заявление до командира на ВМС, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 31.03.2022г.   За информация, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия, стая № 312. На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.   тел. за контакти –...

07.03.2022
Със заповед № РД-142/24.02.2022г. на командира на ВВС са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във Военновъздушните сили. Кандидатите следва да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие по постоянен адрес на местоживеене до 29.04.2022 г.   За информация относно обявените длъжности,  може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия- офис за военен...