Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
23.01.2023
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Националното сдружение на общините в Република България подкрепя инициативата на Българският червен кръст за информиране на гражданите за разпространението на COVID-19 и за ползите от ваксинирането. Уверени сме, че това е решението за ограничаване на заболеваемостта в страната. БЧК предоставя клип за кампанията „Ти решаваш“, който всяка община може да представи на подходящи места в населените места на нейна територия. Участието на местните власти...


16.01.2023
В библиотеката на Народно читалище „Зора-1990г.“село Победа пристигна новата литература, осигурена от одобрен проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 2022 г. към Министерство на културата. За четвърта поредна година библиотеката печели проектно предложение за финансово подпомагане и обновяване на книжния фонд. Получените 93 нови заглавия ученическа, българска и чужда художествена литература са разнообразни издания, удовлетворяващи всички възрастови групи и читателски вкусове. Екипа...

09.01.2023
    На 07 януари 2023 година за пореден път тръстеничани отбелязаха традиционния празник Ивановден и съпровождащия го ритуал „Кьорава кобила , организиран от НЧ”Неофит Рилски-1872” , под патронажа на кмета на Община Долна Митрополия,  г-жа Поля Цоновска. Заключителната част на празника беше на площада,където впряговете пресъздадоха ритуала.Спонсори на празника бяха : Община Долна Митрополия в лицето на кмета на Общината –г-жа Поля Цоновска; ЗП”Бойко Петков”;“Арлекино2005ЕООД”;Конкурент-Николай Желев...

06.01.2023
Със съдействието на Кмета на община Долна Митрополия госпожа Поля Цоновска и добрата организация на Кметовете на с. Ореховица -госпожа Йонка Макавеева и на с. Крушовене - господин Ваньо Транков, за поредна година бе спазена традицията на Богоявление да се хвърля кръста във водите на река Искър. Отец Бойко и Отец Захарий отслужиха молебен за здраве и дълголетие. Не липсваха смелчаци да се потопят в...

30.12.2022
Представяме Ви Информационен Бюлетин на Програмата INTERREG V-A Румъния-България за 2022 г., в който ще намерите данни за напредъка при реализацията на Програмата и други полезни материали.             Информационният Бюлетин е публикуван и на сайта на официалният уеб сайт на Програмата INTERREG V-A Румъния-България - раздел Публикации на програмата: https://interregrobg.eu/images/fisiere/newsletter/Newsletter%202022/Newsletter%20RO-BG%202022%20-%20%20BG.pdf.             Каним Ви да посещавате интернет страницата: www.interregrobg.eu, за да сте в течение с последните новини. Публикацията е в изпълнение на...

23.01.2023
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 663 от 25.11.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-13 от 13.01.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 300.00 кв.м., представляващ УПИ III-1019,  кв. 91 по плана на гр.Долна Митрополия, област...

23.01.2023
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 636 от 30.09.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-11/13.01.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 860.00 кв.м., представляващ УПИ IV в кв.25,  по плана на село Славовица, област Плевен /АОС...

23.01.2023
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 637 от 30.09.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-12/13.01.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 860.00 кв.м., представляващ УПИ V в кв.25,  по плана на село Славовица, област Плевен /АОС...

23.01.2023
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 664 от 25.11.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-10 от 11.01.23г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1170.00 кв.м., представляващ XXXVI,  кв. 33 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен...

06.12.2022
ОБЯВА На основание Заповед №РД-08-604/39.11.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост с площ 762 кв.м., представляващ УПИ ХІI-53, кв. 53 по плана на с. Подем, област Плевен /АОС №2678 от 11.08.2006 година/. Дата и място за провеждане...

14.11.2022
В изпълнение на Решение № 651 от 28.10.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-569/10.11.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 15,54 кв....

12.01.2023
СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ГР. ПЛЕВЕН УВЕДОМЯВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТИТЕ КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ  в СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО НА гр. ТРЪСТЕНИК,  общ. Д. МИТРОПОЛИЯ В ПОНЕДЕЛНИК  НА 16-ти, 23-ти и 30-ти ЯНУАРИ от 9,00ч. до 13,00ч.   ЩЕ ИМА ПРЕДСТВИТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ В ПЕТЪК  НА 20-ти, 27-ми ЯНУАРИ и 3-ти ФЕВРУАРИ от 9,00ч. до 13,00ч.  ЩЕ ИМА ПРЕДСТВИТЕЛ НА ЩЕ ИМА ПРЕДСТВИТЕЛ НА СЛУЖБАТА...

12.01.2023
СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ГР. ПЛЕВЕН УВЕДОМЯВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТИТЕ КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА с. ПОДЕМ, общ. Д. МИТРОПОЛИЯ НА 17.01.2023г. (ВТОРНИК) ОТ 9,00ч. ДО 13,00ч. НА 26.01.2023г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 9,00ч. ДО 13,00ч. НА 01.02.2023г. (СРЯДА) ОТ 9,00ч. ДО 13,00ч. в СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО ЩЕ ИМА ПРЕДСТВИТЕЛ НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ГР. ПЛЕВЕН. ВСЕКИ СОБСТВЕНИК ЩЕ МОЖЕ ДА ПРОВЕРИ ДАННИТЕ ЗА ИМОТИТЕ, ОТРАЗЕНИ В ПРИЕТАТА КАДАСТРАЛНА КАРТА. НОСЕТЕ...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.