Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
29.07.2022
Въвеждат се временни противоепидемични мерки на територията на област Плевен за срок от 01.08.2022г. до 31.08.2022г.

06.07.2022
На 05.07.2022 г. община Долна Митрополия се превърна в гостоприемно място за участниците в Пробега на мира 2022 г. Младите спортисти от футболен клуб, с ръководител Александър Макавеев, каратеките с треньори Деница Панталеева и Тихомир Ядков се превърнаха във вдъхновени посланици на инициативата за мир, добри взаимоотношения и разбирателство. В края на месец май, Пробегът на мира стартира по поречието на река Дунав, която свързва държавите Германия, Австрия,...

30.06.2022
                 В края на месец май, Пробегът на мира стартира по поречието на река Дунав, която свързва държавите Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна. Тази година България ще бъде част от маршрута в периода 02-11 юли и участниците ще преминат през 35 населени места в страната, и ще бъдат пробягани 804 км.  На 05.07.2022 г., община Долна Митрополия също ще се...

29.06.2022
     Деня на река Дунав 29 юни се организира ежегодно от 2004 г. под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав. Община Долна Митрополия традиционно отбеляза този празник на реката с разнообразни и интересни инициативи и дейности. Организатори на честването са Община Долна Митрополия, Кметство с. Байкал, НЧ”Пробуда-1925” и Еко клуб “Дунав” при Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с....

27.06.2022
Щастливи сме, че Женска Фолклорна Група "Вълшебни звуци" при Народно читалище "Зора-1990" село Победа е част от наградените в Първият Национален Фолклорен Конкурс ,,От извора на Севера “, който се проведе на 24-и и 25-ти юни в град Пордим. Организатори и домакини на проявата бяха Община Пордим и СНЦ „От извора на Севера“, под патронажа на кмета Детелин Василев. През двата фестивални дни участваха над 650 фолклорни изпълнители, разпределени в 6 възрастови групи и 5 раздела. Изпълненията бяха оценявани от компетентно жури с председател народния певец Даниел Спасов и членове Милен Иванов, Пламен Димитров, д-р Ангел Добрев и Мартин Мочков. Женска Фолклорна Група "Вълшебни звуци" бе удостоена с Диплом за Трета награда и Статуетка, като за постижението читалищните самодейци изказват благодарност на художествения си ръководител Надка Томова – диригент, вокален педагог, дългогодишна солистка на Северняшки ансамбъл град Плевен. Благодарности и към организаторите и лично на Полина Порумова за отличната организация на конкурса!   Димитринка Гетова Секретар НЧ"Зора -1990г." село Победа 

22.06.2022
Удължаване на срока на предоставяне на топъл обяд на крайно нуждаещи се лица, живеещи на територията на община Долна Митрополия по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия в условията на пандемията от COVID-19“, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане...

05.08.2022
На основание Заповед №РД-08-362/04.08.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост, представляващ: Пункт за обществено обслужване с площ 14 кв.м., находящ се в кв. 1 по плана на с.Победа, област Плевен /АОС № 1966 от 14.03.2005 година/. ...

25.07.2022
ОБЯВА На основание Заповед №РД-08-336/19.07.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост с площ 1000 кв.м., представляващ УПИ ХІV, кв. 18 по плана на с.Славовица, област Плевен /АОС №356 от 20.07.2001 година/. Дата и място за провеждане...

06.06.2022
,ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ На основание чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решениe № 562 от 16.05.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия (обн. ДВ, бр. 40/31.05.2022 г.)ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване за продажба на  43 560 (четиридесет и три хилади петстотин и шестдесет) броя обикновени, налични и поименни акции, представляващи 67 % /шестдесет и седем процента / от вписания капитал на „БГ...

29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 525 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-155/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Помещение с площ 61.10 кв.м., представляващо част от първия етаж на Административната сграда...

29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение №524 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-154/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с площ от 1.00 кв.м., находяща се на първия етаж на Административната сграда на Община...

29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение №523 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-153/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от обект - Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия,...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.