Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
19.07.2024
12 ученици и 3 ръководители от община Долна Митрополия и страната се завърнаха от участие в 3-ти Международен Дунавски лагер в гр. Тулн, Австрия, програма Eразъм+ , който се проведе от 5 до 15 юли. Участниците бяха от СУ "Евлоги Георгиев", гр. Тръстеник с ръководител Мина Казълева, учител по английски език, СУ "Васил Априлов", гр. Долна Митрополия, ОУ "Христо Смирненски", с. Ореховица, ОУ "Св.Св.Кирил и...

10.07.2024
За втора поредна година, в сградата на СУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник, се организира лятно училище „Театрална бъркотия“. Лятното училище има за цел да подготви бъдещите първокласници и техните родители за постъпване в първи клас и да подпомогне адаптацията на децата към училищния живот. С дейностите и програмата  можете да се запознаете тук:

09.07.2024
С весел детски празник в двора на ДГ „Кокиче“с. Крушовене, в края на месец юни, беше открита нова детска площадка – дарение от г-н Маркус Адлер, управител на Johanniter Unfall-Hilfe.  

08.07.2024
  На официална церемония на 2 юли в град София, ФОНДАЦИЯ ЛАЛЕ обяви традиционните награди Проект на Годината 2023г. В конкурса, провеждан за деветнадесети пореден път, са получени 16 номинации от цялата страна, представени от граждански организации и партньори, донори и участници, доброволци и граждани. Постиженията на  граждански организации, които работят за хората в България се оценяват от жури, чийто членове са видни интелектуалци и хора...

08.07.2024
Сребърен медал, Диплом и Грамота завоюва женска фолклорна  група „Вълшебни звуци” при НЧ ”Зора -1990г.” село Победа, Община Долна Митрополия в XIV Фолклорен фестивал „Рила ни гледа”2024г, провел се на 6 юли в Парк “Рила” град Дупница. В оспорвана надпревара с фолклорни състави в категория народни песни „Обработен фолклор”, самодейците от „Вълшебни звуци” под ръководството на художествения ръководител Надка Томова, доказаха своя талант. Провелия се...

02.07.2024
Пъстър и колоритен 29 юни-Ден на Дунав в с. Байкал, община Долна Митрополия се проведе за 20-ти път. Гост бе министъра на околната среда и водите, инж. Петър Димитров, Весела Комаревска от Басейнова дирекция Дунавски район Плевен, Стефан Цанев, РИОСВ, Светла Станкулова, кмет на с. Байкал, Мариана Станева, РИМ-Плевен. Празника е под патронажа на кмета на община Долна Митрополия Поля Цоновска. Участници бяха ученици и учители...

12.07.2024
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 165/18.06.2024г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-404/11.07.2024 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 13.28 кв.м., 1/3 от...

12.07.2024
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 141/30.04.2024г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-403/11.07.2024 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост с идентификатор №73359.501.3279 по КККР на гр.Тръстеник, област Плевен,...

03.07.2024
ОБЯВА        На основание Заповед № РД-16-294/03.07.2024 г. на Директора на ОУ „Христо Ботев“, с. Комарево за откриване на процедура , ОУ „Христо Ботев“, с. Комарево, обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: “Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на ОУ „Христо Ботев“ с. Комарево, по КККР на с. Комарево, за срок от 3 /три/ стопански години, считано от началото на стопанската 2024/2025година, описани...

02.07.2024
ОБЯВА На основание Заповед № РД-08-366 от 01.07.2024г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „Нива“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2024/2025 година, както следва: На 12.07.2024г. от 10:30ч. за поземлени имоти...

10.06.2024
ОБЯВА               На основание Заповеди №№ РД-08-308/06.06.2024г.; РД-08-309/06.06.2024г.; РД-08-310/06.06.2024г.; РД-08-311/06.06.2024г.; РД-08-312/06.06.2024г., за откриване на процедури, Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти – частна общинска собственост. Дата и място за провеждане - търговете ще се проведат на 21.06.2024г. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, както следва: 1.1. От 10:00 ч. - Отдаване...

10.06.2024
ОБЯВА             На основание Заповеди №№ РД-08-302/06.06.2024г.; РД-08-303/06.06.2024г.; РД-08-304/06.06.2024г.; РД-08-305/06.06.2024г.; РД-08-306/06.06.2024г., РД-08-307/06.06.2024г., за откриване на процедури, Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти – частна общинска собственост. Дата и място за провеждане - търговете ще се проведат на 20.06.2024г. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, както следва: 1.1. От 10:00 ч. -...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.