Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.

06.10.2021
Съгласно заповед на Кмета на Община Долна Митрополия г-жа Поля Цоновска на 05.10.2021 г. се проведе текущо обучение с Доброволното формирование на общината. На доброволците беше представена новозакупената техника по проект "Съвместни инвестиции в областта на спешните ситуации в Окръжен съвет Олт и Община Долна Митрополия", финансиран по програма "INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020".

06.10.2021
Директорът на Общинският център в с. Байкал, община Долна Митрополия г-н Иво Джокин представи България на Международен научен фестивал в гр. Атарфе, провинция Гранада, Испания от 30 септември до 3 октомври. Събитието включваше представяне на експеримента на Уйлям Хершел за откриване на инфрачервените лъчи на щандове в парка на града пред над 350 ученици и учители в рамките на проект на NASE – Network Astronomy School...

29.09.2021
Уважаеми госпожи и господа, Продължава кампанията Преброяване 2021. Националният статистически институт напомня, че срокът за електронно преброяване  е удължен до 30.09.2021 г. Желаещите граждани да се преброят по този метод могат да го направят чрез електронна карта, на адрес  www.census2021.bg. Всички данни, които се въвеждат са защитени и се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни не се предоставят на никакви други институции и не могат да...


14.09.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   Общинска администрация Долна Митрополия Ви кани да отпразнувате идентичността и единството в Европа, като се включите в стартирана от програмата Interreg V-A Румъния - България онлайн инициатива “Народни носии - идентичност и култура, начини да се разберем“, начин да отбележим 10 години Европейско Сътрудничество на 21 септември.   Как точно?   Красотата на културата е в разнообразието и всяка страна има своя история и традиции. Народните носии са...

15.10.2021
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-628 от 13.10.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: „Отдаване под наем на земеделски земи с НТП „пасище“ от Общински поземлен фонд в землищата на с.Биволаре, с.Божурица, с.Комарево и с.Рибен, само на собственици на ПСЖ, за стопанската 2021-2022 година“ Поземлените имоти са подробно описани и публикувани...

08.10.2021
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 422 от 28.09.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-620 от 06.10.2021 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от нежилищна сграда – публична общинска собственост, разположена в УПИ I-279,...

05.10.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 405 от 31.08.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-610 от 04.10.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1450.00 кв.м., представляващ УПИ IV-181,  кв. 111 по плана на с.Комарево, област Плевен...

05.10.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 404 от 31.08.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-609 от 04.10.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 990.00 кв.м., представляващ УПИ III-180,  кв. 111 по плана на с.Комарево, област Плевен...

05.10.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 403 от 31.08.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-608 от 04.10.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 990.00 кв.м., представляващ УПИ II-180,  кв. 111 по плана на с.Комарево, област Плевен...

01.10.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 402 от 31.08.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-599 от 29.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 990.00 кв.м., представляващ УПИ I-180,  кв. 111 по плана на с.Комарево, област Плевен...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.