Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум - 6 ноември 2016г.

Дата на публикуване: 12.09.2016 12:41

Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България


Указ № 279 на президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум


Централна избирателна комисия


ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване
Заповед № РД-08-455\10.08.2016 г. - за определяне на екип за организационно - техническа подготовка и провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06.11.2016 г.

Заповед № РД-08-516\12.09.2016 г. - за образуване на избирателни секции на територията на община Долна Митрополия

Заповед № РД 08-534\19.09.2016 г. за определяне местата на които да бъдат обявени избирателните списъци на територията на община Долна Митрополия

Покана до парламентарно представените политически партии и коалиции за провеждане на консултации за състави на СИК на територията на община Долна Митрополия - публикувано на 21.09.2016 г. в 11:30 ч.

РЕШЕНИЕ № 3524-ПВР/НР - на ЦИК

РЕШЕНИЕ № 06 – ПВР/НР - на РИК

Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

Избирателен списък за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

Информационен лист - Национален референдум 2016 г.

Заповед № РД-08-564/04.10.2016 г. - За определяне помещение за провеждане на конкретни обсъждания и други прояви по въпросите на националния референдум за град Долна Митрополия

Заповеди на кметовете на кметства в община Долна Митрополия за определяне на помещения за провеждане на конкретни обсъждания по въпросите на Националния референдум

Заповед № РД-08-565/04.10.2016 г. - Относно стартиране на предизборна кампания и определяне местата за поставяне на агитационни материали г в гр. Долна Митрополия

Заповеди на кметовете на кметства в община Долна Митрополия за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Решения на РИК - Плевен за назначаване на съставите на СИК на територията на община Долна Митрополия

Решение № 156-ПВР/НР от 14.10.2016 г. и Решение № 157-ПВР/НР от 14.10.2016 г. на РИК - Плевен за промяна в съставите на СИК на територията на Община Долна Митрополия и поправка на допусната техническа грешка

Решение № 173-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на РИК - Плевен за промяна в съставите на СИК на територията на Община Долна Митрополия

Решение № 175-ПВР/НР от 19.10.2016 г. на РИК - Плевен за промяна в съставите на СИК на територията на Община Долна Митрополия

Решение № 180-ПВР/НР от 20.10.2016 г. на РИК - Плевен за промяна в съставите на СИК на територията на Община Долна Митрополия

Заповед № РД-08-609/21.10.2016 г. за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Долна Митрополия

Покана до парламентарно представените политически партии и коалиции за провеждане на консултации за състави на ПСИК на територията на община Долна Митрополия

Заповед № РД-08-623/24.10.2016 г. относно промяна на адрес на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Долна Митрополия

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г

Решение № 188 - ПВР/НР от 24.10.2016 г. на РИК - Плевен относно промяна в съставите на СИК на територията на Община Долна Митрополия

Решение № 195 - ПВР/НР от 24.10.2016 г. на РИК - Плевен относно формиране на еднинния номер на подвижната избирателна секция в Община Долна Митрополия

Решение № 196 - ПВР/НР от 24.10.2016 г. на РИК - Плевен относно назначаване съставите на ПСИК в Долна Митрополия, Община Долна Митрополия

Удостоверения, издавани от ОД на МВР-Плевен

Решение № 211 - ПВР/НР от 26.10.2016 г. на РИК - Плевен относно промяна в съставите на СИК на територията на Община Долна Митрополия

Заповед № РД-08-637/28.10.2016 г. за определяне местата за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно - двигателния апарат или на зрението на територията на Община Долна Митрополия

Решение № 219 - ПВР/НР от 28.10.2016 г. на РИК - Плевен относно промяна в съставите на СИК на територията на Община Долна Митрополия

Заповед № РД-08-655\02.11.2016 г. - относно забрана за продажбата на алкохолни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на община Долна Митрополия

Решение № 247 - ПВР/НР от 02.11.2016 г. на РИК - Плевен относно промяна в съставите на СИК на територията на Община Долна Митрополия

Решение № 257 - ПВР/НР от 03.11.2016 г. на РИК - Плевен относно промяна в съставите на СИК на територията на Община Долна Митрополия

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.