Избори за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Дата на публикуване: 01.04.2019 14:35
Образци на удостоверенията за упражняване правото на глас в изборния ден


Разяснителна кампания на ЦИК
  

Списък на заличените от избирателните списъцив изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.Заповед № РД-08-280/03.05.2019 г. - относно промяна на Приложение 1 от Заповед №РД-08-230/09.04.2019 г.Централната избирателна комисия изработи видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите (ВИДЕО)Заповед № РД-08-275/25.04.2019 г. - относно насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед № РД-08-274/25.04.2019 г. - относно определяне на местата за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднение в придвижването 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА Е-ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.36, ЧЛ.37 И ЧЛ.39 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Вие може да подадете следните е-заявления през интернет страницата на Община Долна Митрополия:

Е-заявлението следва да бъде коректно попълнено, да бъдат приложени изискуемите документи и да бъде подписано с квалифициран електронен подпис на лицето, подаващо заявлението или от упълномощено лице /прилага се пълномощно за родител, дете или съпруг/а, за останалите случаи пълномощно с нотариална заверка на подписа/.

Заявлението трябва да изпратите на e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com

Ще бъдат регистрирани и обработвани само коректно попълнени и подписани е-заявления, за което ще получите обратна информация.

https://edelivery.egov.bg/ -
Държавна агенция „Електронно управление” Система за сигурно електронно връчване

 

Заповед № РД-08-253/19.04.2019 - относно поставянето на агитационни материали

Писмо - покана за провеждане на консултации - публикувано на 12.04.2019г.

Приложения:

Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК

Решение № 06-ЕП от 12.04.2019г. на РИК - Плевен


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.Заповед № РД-08-230/09.04.2019г - относно местата, на които да бъдат обявени избирателните списъциЗаповед № РД-08-219/03.04.2019г. - във връзка с образуване на секции на територията на община Долна Митрополия

Приложение №1 към Заповед № РД-08-219/03.04.2019г.

Приложение №2 към Заповед № РД-08-219/03.04.2019г.Съобщение във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.