Избори за общински съветници и кметове 2019 г.

Дата на публикуване: 14.08.2019 09:46

РЕШЕНИЕ № 204-МИ Долна Митрополия, 07.06.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 054 от 07.06.2022г.СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.Заповед № РД-08-653/22.10.2019 г. - относно измяна на заповед - качена на 23.10.2019 г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Звената "Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не преитежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и кметовеУдостоверения


Заповед № РД-08-636/14.10.2019 г. - относно образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутияЗаповед № РД-08-609/03.10.2019 г. - относно определяне на местата за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването, при проявено желание от тяхна страна - публикувано на 04.10.2019 г.Покана за провеждане на консултации за състава на Секционните избирателни комисии за община Долна Митрополия - публикувано на 13.09.2019 г.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.Заповед № РД-08-548/05.09.2019 г. - относно определяне на местата за поставяне на агитационни материалиЗаповед № РД-08-547/05.09.2019 г. - относно местата на които да бъдат обявени избирателните списъци

Приложение №1Заповед № РД - 08-525/29.08.2019 г. - за образуване на 33 избирателни секции на територията на община Долна Митрополия

Приложение №1

Приложение №2
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
         Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., Общинска администрация – Долна Митрополия уведомява гражданите:
  • Предварителните избирателни списъци се обявяват на определени със заповед на кмета на общината места в района на избирателната секция и се публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 16 септември 2019 г.
  • Гражданите на други държави - членки на ЕС, които желаят да бъдат вписани в избирателен списък, представят декларация по образец в общинската администрация по адрес на пребиваване в Република България – в срок до 16 септември 2019 г.
  • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 12 октомври 2019 г.
  • Не се издават удостоверения за гласуване на друго място.
  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец в Център за обслужване на граждани в Общинска администрация Долна Митрополия, в кметствата по места или чрез електронно заявление през Единен портал за достъп до електронни административни услуги https://egov.bg/wps/portal/egov, в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 12 октомври 2019 г.;
  • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 16 октомври 2019 г.;
  • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината или кметството – в срок до 19 октомври 2019 г.;
  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, могат да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 21 октомври 2019 г.
      Заявления в Община Долна Митрополия се подават:
  • за град Долна Митрополия: в Център за обслужване на граждани на адрес:
гр. Долна Митрополия, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 39, от 08,30 ч. до 17,00 ч.
 
  • за населените места на Общината:
в кметствата на населените местаСписък на кметствата в които ще се проведат избори за кметове на кметства и броя на избирателите във всяко кметство към 16.07.2019г.


Покана за провеждане на консултации за състав на Общинска избирателна комисия
 - публикувана на 13.08.2019 г.
Наименование Брой тегления
Решение 204 ОИК.pdf 337 Изтегли документ с име "Решение 204 ОИК.pdf"
Протокол №054.pdf 346 Изтегли документ с име "Протокол №054.pdf"